சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

கோயிலாவது ஏதடா ? குளங்களாவது ஏதடா?
கோயிலும் குளங்களும் கும்பிடும் குலாமரே
கோயிலும் மனத்துளே குளங்களும் மனத்துளே
ஆவதும் அழிவதும் இல்லைஇல்லை இல்லையே.

கோயிலாவது ஏதடா ? – what is a temple?, குளங்களாவது ஏதடா? – what is a sacred pond?, கும்பிடும் குலாமரே – those who worship, மனத்துளே – within your heart, ஆவதும் அழிவதும் – being born and dying, இல்லை – is not so.

What is that you call a temple? And what is that which you consider a sacred pond? Those who worship such temples and ponds, listen – the sacred temples and ponds are all within your heart. There is no such thing as birth and death.

Advertisements

Comments on: "27. கோயிலாவது ஏதடா" (1)

  1. maheshkumar said:

    Really I found these poems are highly worthful and i must thank you for publishing in internet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: