சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

கதாவு பஞ்ச பாதகங்களைத் துரந்த மந்திரம்
இதாம் இதாம் இதல்லஎன்று வைத்துழலும் ஏழைகாள்
சதாவிடாமல் ஓதுவார் தமக்குநல்ல மந்திரம்
இதாம் இதாம் இராமராம ராம என்னும் நாமமே.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: