சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

நீளவீடு கட்டுறீர் நெடுங்கதவு சாத்துறீர்
வாழவேண்டு மென்றலோ மகிழ்ந்திருந்த மாந்தரே
காலனோலை வந்தபோது கையகன்று நிற்பிரே
ஆலமுண்ட  கண்டர் பாத மம்மைபாத முண்மையே.

Advertisements

Comments on: "14. நீளவீடு" (2)

  1. வணக்கம்
    பயனுள்ள தொகுப்பு நன்றியும் பாராட்டுக்களும்
    அன்புடன்
    நந்திதா

  2. sathy said:

    Why did you stop explaining in english for these verses. please explain the songs. I was happy to read the meaning but you suddenly stopped explaining. please explain. Its a great service by you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: