சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்தது இல்லையே
என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்து கொண்டபின்
என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாவர் காண வல்லரோ
என்னிலே இருந்திருந்து யான் உணர்ந்து கொண்டெனே

என்னிலே இருந்த ஒன்றை – Within me, the One that was, யான் அறிந்தது இல்லையே – I had not known,  யான் அறிந்து கொண்டபின் – once I came to know, யாவர் காண வல்லரோ – who is capable of knowing?, இருந்திருந்து – by remaining within, யான் உணர்ந்து கொண்டெனே – I came to realize.

I had not known the Self that resided within me.  Once I came to know the Self within me, who else is capable of seeing the real Me?  By constantly remaining in remembrance of  the Self, I came to realize.


Advertisements

Comments on: "6. என்னிலே இருந்த" (4)

 1. kmuravi said:

  hi, yes i need.

 2. BalaKumaran said:

  om na ma shi va ya
  am very pleased with this verses
  Thanks a lot for posting. Keep on going

 3. VENKATANARAYANA.P. said:

  Hi, My mother tongue is Telugu. Is it available full version with meaning in talk-able Tamil.

 4. subash said:

  om nama shivaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: