சித்தர் பாடல்கள்: Poets of the Powers

அரியதோர் நமசிவாயம் ஆதியந்தம் ஆனதும்
ஆரிரண்டு நூறுதேவர் அன்றுரைத்த மந்திரம்
சுரியதோர் எழுத்தை உன்னி சொல்லுவேன் சிவவாக்கியம்
தோஷ தோஷ பாவமாயை தூரதூர ஓடவே
கரியதோர் முகத்தைஉற்ற கற்பகத்தை கைதொழக்
கலைகள் நூற்கண் ஞானமும் கருத்தில் வந்துதிக்கவே
பெரியபேர்கள் சிறியபேர்கள் கற்றுணர்ந்த பேரெலாம்
பேயனாகி ஒதிடும் பிழை பொறுக்க வேண்டுமே

The rare Namashivaayam is both the Beginning and End –  I shall speak of Shiva, in whose honor the twelve hundred celestial beings uttered the sacred mantra.  Stigmas, sins, illusions will run afar and further still.  If one worships the One with a blackened face – the abode of Education,  and the knowledge of a hundred arts will come and dawn in one’s consciousness.  Great ones, Small ones and Learned ones! please bear with the mistakes of this madman who speaks.

————-

The author says that Namashivaayam is the Beginning and the End*.   He speaks of this mantra being uttered by 1200 celestial beings.  Then he states that he is going to speak of Shiva ‘Sivavakkiyam’ (i.e. literally Utterances on Shiva).  Its possible that he got his name from this stanza.   He says by worshipping the abode of all learning – the One with the Blackened face, one can summon the knowledge of a hundred arts into one’s consciousness.  The poem rounds off with a request to ‘great ones’ and ‘little ones’ (in age) and the learned people to kindly forbear with any mistakes that a stricken person (the author referring to himself) might commit while saying.  It is customary in anthologies of poems like this to start with a dedication to the choice deity and beg forgiveness for any errors that the author might commit.

* Usages like these make the term ‘Nama Shivaayam’ all the more difficult to understand, let alone translate.

Advertisements

Comments on: "1. காப்பு" (1)

  1. Viswa said:

    Great work. I was just searching for the meaning of this sivavakkiyam peom for years and luckily found this today.. awesome one. god bless u and the work u did.. Thank u so much.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: